2002 GY27

2002GY27, ~02SN, 2014 UR107, 2014UR107, K02G27Y, K14UA7R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GY27 (629447)
a 2.87285
e 0.04766
i / sin(i) 2.1260 / 0.03710
q 2.73594
Q 3.00976
ω 136.6399
Node 167.2661
m 10.4015
n 0.2024
Epoch 2460200.5
nobs 143
nopp 14
Years observed 1999-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.874
ep 0.047
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 17.160
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8739 0.0467 0.0362 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.16 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot