2002 GY181

2002GY181, 2004 XW144, 2004XW144, G0230, K02GI1Y, K04XE4W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GY181 (160230)
a 2.54814
e 0.09079
i / sin(i) 8.9544 / 0.15565
q 2.31681
Q 2.77948
ω 187.1216
Node 218.2975
m 266.7704
n 0.2423
Epoch 2460200.5
nobs 572
nopp 18
Years observed 1999-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.549
ep 0.077
sin(ip) 0.166
Value Standard error
G 0.150
H 15.810
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5491 0.0770 0.1664 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.81 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot