2002 GO131

2002GO131, 2005 EX172, 2005EX172, K02GD1O, K05EH2X, Q4774

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GO131 (264774)
a 2.15227
e 0.14648
i / sin(i) 2.3417 / 0.04086
q 1.83701
Q 2.46753
ω 46.0265
Node 227.6670
m 225.1631
n 0.3121
Epoch 2460200.5
nobs 271
nopp 14
Years observed 1999-2022
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.153
ep 0.116
sin(ip) 0.049
Value Standard error
G 0.150
H 18.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1530 0.1158 0.0489 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot