2002 GN150

2002GN150, 2004 TF219, 2004TF219, K02GF0N, K04TL9F, L9945

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GN150 (219945)
a 3.03951
e 0.07692
i / sin(i) 1.1068 / 0.01932
q 2.80571
Q 3.27331
ω 7.0384
Node 276.2884
m 300.1104
n 0.1860
Epoch 2460200.5
nobs 304
nopp 16
Years observed 2000-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.039
ep 0.080
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 16.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0391 0.0804 0.0398 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot