2002 GM158

2002GM158, 2008 YN110, 2008YN110, K02GF8M, K08YB0N, L3522

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GM158 (213522)
a 2.32451
e 0.06247
i / sin(i) 6.5679 / 0.11438
q 2.17930
Q 2.46973
ω 0.5331
Node 160.8879
m 56.4002
n 0.2781
Epoch 2460200.5
nobs 448
nopp 15
Years observed 1993-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.324
ep 0.108
sin(ip) 0.114
Value Standard error
G 0.150
H 17.140
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3244 0.1082 0.1138 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.14 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot