2002 GH179

2002GH179, 2008 SW157, 2008SW157, K02GH9H, K08SF7W, Q7490

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GH179 (267490)
a 2.77162
e 0.16360
i / sin(i) 12.2137 / 0.21156
q 2.31818
Q 3.22506
ω 316.8120
Node 0.3267
m 118.1333
n 0.2136
Epoch 2460200.5
nobs 596
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.773
ep 0.138
sin(ip) 0.213
Value Standard error
G 0.150
H 15.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7731 0.1381 0.2133 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot