2002 GF138

2002GF138, 2004 RC194, 2004RC194, K02GD8F, K04RJ4C, M2895

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 GF138 (222895)
a 3.15524
e 0.08836
i / sin(i) 14.7760 / 0.25504
q 2.87644
Q 3.43404
ω 147.8104
Node 202.4087
m 156.1882
n 0.1759
Epoch 2460200.5
nobs 690
nopp 18
Years observed 1997-2022
rms 0.64
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.158
ep 0.064
sin(ip) 0.260
Value Standard error
G 0.150
H 15.060
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1576 0.0635 0.2602 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.06 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot