2002 EM128

2002EM128, 2013 CS145, 2013CS145, K02EC8M, K13CE5S, x5249

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 EM128 (595249)
a 3.11488
e 0.21115
i / sin(i) 11.0992 / 0.19251
q 2.45717
Q 3.77259
ω 229.8152
Node 352.8402
m 283.3354
n 0.1793
Epoch 2460200.5
nobs 103
nopp 8
Years observed 2002-2021
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.123
ep 0.234
sin(ip) 0.205
Value Standard error
G 0.150
H 16.500
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1229 0.2341 0.2050 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.50 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot