2002 EK125

2002EK125, 2005 WL201, 2005WL201, K02EC5K, K05WK1L, M2856

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 EK125 (222856)
a 2.79104
e 0.11213
i / sin(i) 5.1789 / 0.09027
q 2.47809
Q 3.10400
ω 93.8144
Node 27.9808
m 262.0774
n 0.2114
Epoch 2460200.5
nobs 393
nopp 16
Years observed 1993-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Merxia (808)
 
ap 2.790
ep 0.133
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 16.390
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
808 Merxia 513 Merxia 0.9000 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7901 0.1325 0.0859 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot