2002 EJ118

2002EJ118, 1999 RV257, 1999RV257, D2261, J99RP7V, K02EB8J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 EJ118 (132261)
a 2.47808
e 0.18465
i / sin(i) 1.2610 / 0.02201
q 2.02050
Q 2.93565
ω 29.5116
Node 268.3763
m 79.1744
n 0.2527
Epoch 2460200.5
nobs 685
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.477
ep 0.167
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 16.570
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4770 0.1670 0.0364 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.57 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot