2002 EB142

2002EB142, 2016 CO149, 2016CO149, K02EE2B, k1444, K16CE9O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 EB142 (461444)
a 2.78741
e 0.12598
i / sin(i) 9.7578 / 0.16948
q 2.43624
Q 3.13858
ω 60.1393
Node 165.1016
m 181.2110
n 0.2118
Epoch 2460200.5
nobs 224
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.782
ep 0.163
sin(ip) 0.165
Value Standard error
G 0.150
H 16.640
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7822 0.1630 0.1648 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.64 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot