2002 CW202

2002CW202, 2013 CM137, 2013CM137, K02CK2W, K13CD7M, Z7164

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CW202 (357164)
a 3.06643
e 0.06481
i / sin(i) 13.1963 / 0.22829
q 2.86768
Q 3.26518
ω 319.5848
Node 143.3404
m 44.2726
n 0.1835
Epoch 2460200.5
nobs 350
nopp 13
Years observed 2002-2022
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.066
ep 0.085
sin(ip) 0.215
Value Standard error
G 0.150
H 15.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0660 0.0848 0.2149 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot