2002 CV255

2002CV255, 2002 EL130, 2002EL130, K02CP5V, K02ED0L, Z7166

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CV255 (357166)
a 1.95217
e 0.08271
i / sin(i) 17.1860 / 0.29547
q 1.79070
Q 2.11365
ω 234.7000
Node 319.2199
m 290.0662
n 0.3613
Epoch 2460200.5
nobs 246
nopp 10
Years observed 2002-2022
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 1.952
ep 0.098
sin(ip) 0.352
Value Standard error
G 0.150
H 17.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
1.9524 0.0979 0.3518 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot