2002 CT228

2002CT228, 1999 JF133, 1999JF133, G6126, J99JD3F, K02CM8T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CT228 (166126)
a 2.28264
e 0.05213
i / sin(i) 6.0325 / 0.10509
q 2.16365
Q 2.40164
ω 324.1434
Node 203.0938
m 79.3849
n 0.2858
Epoch 2460200.5
nobs 604
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.283
ep 0.101
sin(ip) 0.113
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2827 0.1012 0.1134 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot