2002 CT148

2002CT148, 2013 AH112, 2013AH112, K02CE8T, K13AB2H, Z4155

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CT148 (354155)
a 2.38795
e 0.13005
i / sin(i) 9.5823 / 0.16646
q 2.07740
Q 2.69851
ω 106.2007
Node 312.7137
m 16.1641
n 0.2671
Epoch 2460200.5
nobs 262
nopp 11
Years observed 2000-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.388
ep 0.128
sin(ip) 0.177
Value Standard error
G 0.150
H 17.170
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3884 0.1280 0.1774 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.17 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot