2002 CP316

2002CP316, 2008 YW134, 2008YW134, K02CV6P, K08YD4W, Z0818

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CP316 (350818)
a 2.38960
e 0.07288
i / sin(i) 5.9211 / 0.10316
q 2.21545
Q 2.56375
ω 306.1078
Node 245.2440
m 249.5668
n 0.2668
Epoch 2460200.5
nobs 242
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.389
ep 0.110
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 17.300
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3892 0.1095 0.1178 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.30 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot