2002 CJ258

2002CJ258, 2005 YQ236, 2005YQ236, h4091, K02CP8J, K05YN6Q

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CJ258 (434091)
a 2.57545
e 0.10134
i / sin(i) 0.9135 / 0.01594
q 2.31444
Q 2.83645
ω 349.8897
Node 166.4008
m 63.3216
n 0.2385
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 9
Years observed 2002-2023
rms 0.93
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.575
ep 0.142
sin(ip) 0.023
Value Standard error
G 0.150
H 18.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5751 0.1425 0.0229 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot