2002 CF199

2002CF199, 2000 SE180, 2000SE180, K00SI0E, K02CJ9F, L1068

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 CF199 (211068)
a 2.24044
e 0.16426
i / sin(i) 7.0975 / 0.12356
q 1.87243
Q 2.60845
ω 338.8856
Node 327.3041
m 2.1145
n 0.2939
Epoch 2460200.5
nobs 511
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.240
ep 0.108
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 16.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2405 0.1079 0.1228 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot