2002 AY162

2002AY162, 1998 HR104, 1998HR104, F3991, J98HA4R, K02AG2Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 AY162 (153991)
a 2.73009
e 0.09702
i / sin(i) 10.1900 / 0.17691
q 2.46521
Q 2.99497
ω 340.2300
Node 149.0059
m 293.8314
n 0.2185
Epoch 2460200.5
nobs 824
nopp 17
Years observed 1998-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.728
ep 0.132
sin(ip) 0.166
Value Standard error
G 0.150
H 15.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7278 0.1317 0.1657 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot