2002 AQ199

2002AQ199, 2005 UP386, 2005UP386, E9042, K02AJ9Q, K05Uc6P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 AQ199 (149042)
a 2.87139
e 0.15645
i / sin(i) 16.5343 / 0.28459
q 2.42215
Q 3.32063
ω 227.5283
Node 105.8346
m 293.2374
n 0.2026
Epoch 2460200.5
nobs 526
nopp 16
Years observed 2000-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.871
ep 0.127
sin(ip) 0.264
Value Standard error
G 0.150
H 15.620
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8707 0.1268 0.2640 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.62 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot