2002 AL173

2002AL173, 2005 TA143, 2005TA143, K02AH3L, K05TE3A, W6475

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 AL173 (326475)
a 2.80281
e 0.20029
i / sin(i) 3.0430 / 0.05309
q 2.24143
Q 3.36420
ω 14.4501
Node 104.3732
m 220.8261
n 0.2100
Epoch 2460200.5
nobs 237
nopp 9
Years observed 2000-2021
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.803
ep 0.222
sin(ip) 0.032
Value Standard error
G 0.150
H 17.100
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8025 0.2222 0.0320 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.10 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot