2001 YY145

2001YY145, 2005 TA170, 2005TA170, K01YE5Y, K05TH0A, L9774

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 YY145 (219774)
a 2.58014
e 0.13231
i / sin(i) 9.5983 / 0.16674
q 2.23875
Q 2.92153
ω 18.1621
Node 315.5808
m 164.1570
n 0.2378
Epoch 2460200.5
nobs 674
nopp 14
Years observed 2001-2022
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.581
ep 0.100
sin(ip) 0.177
Value Standard error
G 0.150
H 15.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5808 0.1000 0.1772 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot