2001 YM129

2001YM129, 2008 SV165, 2008SV165, K01YC9M, K08SG5V, Y4397

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 YM129 (344397)
a 2.38731
e 0.09986
i / sin(i) 6.2257 / 0.10845
q 2.14892
Q 2.62571
ω 29.3544
Node 33.2058
m 336.0269
n 0.2672
Epoch 2460200.5
nobs 304
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.387
ep 0.097
sin(ip) 0.099
Value Standard error
G 0.150
H 17.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3866 0.0970 0.0990 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot