2001 YC124

2001YC124, 2008 SA104, 2008SA104, K01YC4C, K08SA4A, Z0745

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 YC124 (350745)
a 2.33463
e 0.26480
i / sin(i) 4.5992 / 0.08019
q 1.71642
Q 2.95285
ω 24.8836
Node 16.2211
m 57.0900
n 0.2763
Epoch 2460200.5
nobs 365
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.337
ep 0.243
sin(ip) 0.073
Value Standard error
G 0.150
H 17.790
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3371 0.2426 0.0735 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot