2001 XV264

2001XV264, ~02Rn, 2014 TC38, 2014TC38, K01XQ4V, K14T38C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XV264 (629411)
a 2.71015
e 0.11186
i / sin(i) 4.3393 / 0.07566
q 2.40699
Q 3.01332
ω 162.1840
Node 252.0640
m 334.4940
n 0.2209
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.709
ep 0.090
sin(ip) 0.093
Value Standard error
G 0.150
H 17.230
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7090 0.0903 0.0930 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.23 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot