2001 XP218

2001XP218, 2005 TV171, 2005TV171, K01XL8P, K05TH1V, N0284

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XP218 (230284)
a 2.59465
e 0.07870
i / sin(i) 12.0106 / 0.20809
q 2.39045
Q 2.79886
ω 244.7585
Node 250.2706
m 5.2247
n 0.2358
Epoch 2460200.5
nobs 399
nopp 15
Years observed 2001-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.595
ep 0.111
sin(ip) 0.226
Value Standard error
G 0.150
H 16.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5954 0.1106 0.2258 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot