2001 XP175

2001XP175, 2000 QV250, 2000QV250, D1669, K00QP0V, K01XH5P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XP175 (131669)
a 2.23947
e 0.06695
i / sin(i) 6.4012 / 0.11149
q 2.08954
Q 2.38940
ω 134.7294
Node 107.8161
m 34.6636
n 0.2941
Epoch 2460200.5
nobs 872
nopp 17
Years observed 1991-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.240
ep 0.091
sin(ip) 0.106
Value Standard error
G 0.150
H 16.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2397 0.0909 0.1065 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot