2001 XM236

2001XM236, 2006 BO202, 2006BO202, K01XN6M, K06BK2O, Z7124

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XM236 (357124)
a 2.31651
e 0.20287
i / sin(i) 2.7680 / 0.04829
q 1.84656
Q 2.78647
ω 352.2004
Node 16.8143
m 110.5569
n 0.2795
Epoch 2460200.5
nobs 265
nopp 13
Years observed 2001-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.317
ep 0.165
sin(ip) 0.043
Value Standard error
G 0.150
H 17.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3166 0.1652 0.0428 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot