2001 XL248

2001XL248, 2015 PU189, 2015PU189, K01XO8L, K15PI9U, l4303

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XL248 (474303)
a 2.98026
e 0.08329
i / sin(i) 11.1821 / 0.19393
q 2.73204
Q 3.22848
ω 324.6227
Node 105.3335
m 111.5513
n 0.1916
Epoch 2460200.5
nobs 250
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.979
ep 0.080
sin(ip) 0.174
Value Standard error
G 0.150
H 16.270
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9789 0.0799 0.1738 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.27 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot