2001 XF231

2001XF231, 2005 SV113, 2005SV113, K01XN1F, K05SB3V, P8439

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XF231 (258439)
a 2.69796
e 0.15120
i / sin(i) 2.0170 / 0.03520
q 2.29003
Q 3.10589
ω 78.0449
Node 346.1300
m 337.1666
n 0.2224
Epoch 2460200.5
nobs 302
nopp 13
Years observed 1992-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.697
ep 0.134
sin(ip) 0.047
Value Standard error
G 0.150
H 17.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6966 0.1340 0.0466 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot