2001 XE181

2001XE181, 2004 TU300, 2004TU300, K01XI1E, K04TU0U, L1005

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XE181 (211005)
a 2.21998
e 0.12299
i / sin(i) 6.3025 / 0.10978
q 1.94694
Q 2.49302
ω 102.5764
Node 277.2249
m 272.5563
n 0.2980
Epoch 2460200.5
nobs 455
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.220
ep 0.102
sin(ip) 0.121
Value Standard error
G 0.150
H 17.060
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2201 0.1019 0.1214 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.06 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot