2001 XB169

2001XB169, 2011 SB190, 2011SB190, K01XG9B, K11SJ0B, Y7722

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 XB169 (347722)
a 3.13293
e 0.11459
i / sin(i) 18.1467 / 0.31145
q 2.77392
Q 3.49194
ω 137.7904
Node 271.6410
m 7.1334
n 0.1777
Epoch 2460200.5
nobs 293
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.135
ep 0.102
sin(ip) 0.328
Value Standard error
G 0.150
H 15.410
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1348 0.1023 0.3277 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.41 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot