2001 UY225

2001UY225, 2005 UJ179, 2005UJ179, K01UM5Y, K05UH9J, l4284

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 UY225 (474284)
a 2.42845
e 0.14948
i / sin(i) 5.9975 / 0.10448
q 2.06545
Q 2.79144
ω 287.5835
Node 70.6978
m 299.1671
n 0.2604
Epoch 2460200.5
nobs 130
nopp 8
Years observed 2001-2022
rms 0.97
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.429
ep 0.112
sin(ip) 0.090
Value Standard error
G 0.150
H 18.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4285 0.1122 0.0900 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot