2001 UY142

2001UY142, 2003 FT103, 2003FT103, F3739, K01UE2Y, K03FA3T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 UY142 (153739)
a 2.55961
e 0.11844
i / sin(i) 4.5059 / 0.07856
q 2.25645
Q 2.86277
ω 287.5172
Node 199.8447
m 48.6571
n 0.2407
Epoch 2460200.5
nobs 571
nopp 14
Years observed 1994-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.561
ep 0.187
sin(ip) 0.089
Value Standard error
G 0.150
H 16.500
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5606 0.1867 0.0886 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.50 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot