2001 UL231

2001UL231, 2010 CZ153, 2010CZ153, d3454, K01UN1L, K10CF3Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 UL231 (393454)
a 2.38118
e 0.25357
i / sin(i) 4.1710 / 0.07273
q 1.77738
Q 2.98499
ω 314.4276
Node 140.9211
m 295.2085
n 0.2682
Epoch 2460200.5
nobs 199
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.382
ep 0.270
sin(ip) 0.071
Value Standard error
G 0.150
H 18.230
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3823 0.2700 0.0706 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.23 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot