2001 UA221

2001UA221, 2006 UC223, 2006UC223, h4059, K01UM1A, K06UM3C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 UA221 (434059)
a 3.02275
e 0.12535
i / sin(i) 10.4276 / 0.18099
q 2.64383
Q 3.40166
ω 152.4632
Node 237.3819
m 74.6763
n 0.1875
Epoch 2460200.5
nobs 202
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.028
ep 0.104
sin(ip) 0.197
Value Standard error
G 0.150
H 16.350
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0282 0.1041 0.1974 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.35 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot