2001 TW101

2001TW101, 2008 UH367, 2008UH367, K01TA1W, K08Ua7H, Z0640

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 TW101 (350640)
a 2.28936
e 0.13747
i / sin(i) 8.0580 / 0.14018
q 1.97464
Q 2.60407
ω 353.7169
Node 348.5439
m 144.1737
n 0.2845
Epoch 2460200.5
nobs 242
nopp 12
Years observed 1994-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.290
ep 0.087
sin(ip) 0.137
Value Standard error
G 0.150
H 17.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2899 0.0866 0.1367 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot