2001 TN173

2001TN173, 2005 YW187, 2005YW187, h9956, K01TH3N, K05YI7W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 TN173 (439956)
a 2.33737
e 0.18791
i / sin(i) 1.3368 / 0.02333
q 1.89816
Q 2.77659
ω 263.5899
Node 127.2191
m 40.7281
n 0.2758
Epoch 2460200.5
nobs 107
nopp 8
Years observed 2001-2021
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.338
ep 0.162
sin(ip) 0.017
Value Standard error
G 0.150
H 18.370
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3378 0.1615 0.0167 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.37 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot