2001 TE262

2001TE262, 2010 JC116, 2010JC116, a0336, K01TQ2E, K10JB6C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 TE262 (360336)
a 2.14721
e 0.19861
i / sin(i) 5.1562 / 0.08987
q 1.72075
Q 2.57368
ω 244.2627
Node 64.0313
m 35.8762
n 0.3132
Epoch 2460200.5
nobs 231
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.147
ep 0.118
sin(ip) 0.084
Value Standard error
G 0.150
H 18.180
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1470 0.1180 0.0838 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.18 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot