2001 SX259

2001SX259, 2005 UF216, 2005UF216, K01SP9X, K05UL6F, N0203

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SX259 (230203)
a 2.37699
e 0.20123
i / sin(i) 2.7481 / 0.04795
q 1.89868
Q 2.85531
ω 266.4844
Node 185.0043
m 281.1187
n 0.2689
Epoch 2460200.5
nobs 583
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.378
ep 0.213
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 17.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3778 0.2131 0.0549 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot