2001 SW326

2001SW326, 2008 CG156, 2008CG156, K01SW6W, K08CF6G, P8206

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SW326 (258206)
a 2.61527
e 0.09708
i / sin(i) 10.7239 / 0.18608
q 2.36138
Q 2.86916
ω 297.4128
Node 352.0808
m 125.1900
n 0.2330
Epoch 2460200.5
nobs 270
nopp 12
Years observed 2001-2022
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.615
ep 0.086
sin(ip) 0.192
Value Standard error
G 0.150
H 16.810
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6147 0.0861 0.1918 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.81 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot