2001 SR103

2001SR103, 2006 QE146, 2006QE146, K01SA3R, K06QE6E, l4248

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SR103 (474248)
a 2.97547
e 0.17002
i / sin(i) 5.1912 / 0.09048
q 2.46957
Q 3.48138
ω 46.7911
Node 355.4135
m 73.6492
n 0.1920
Epoch 2460200.5
nobs 106
nopp 8
Years observed 2001-2022
rms 0.92
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.976
ep 0.140
sin(ip) 0.099
Value Standard error
G 0.150
H 16.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9762 0.1401 0.0986 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot