2001 SQ293

2001SQ293, 2005 QN151, 2005QN151, K01ST3Q, K05QF1N, M2498

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SQ293 (222498)
a 2.52123
e 0.18952
i / sin(i) 2.4440 / 0.04264
q 2.04340
Q 2.99906
ω 31.8356
Node 14.4185
m 146.3357
n 0.2462
Epoch 2460200.5
nobs 234
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.520
ep 0.158
sin(ip) 0.045
Value Standard error
G 0.150
H 17.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5199 0.1584 0.0450 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot