2001 SQ193

2001SQ193, 2000 EZ161, 2000EZ161, K00EG1Z, K01SJ3Q, N2011

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SQ193 (232011)
a 2.22714
e 0.09090
i / sin(i) 5.2495 / 0.09149
q 2.02469
Q 2.42959
ω 251.2250
Node 357.4881
m 316.7406
n 0.2965
Epoch 2460200.5
nobs 384
nopp 15
Years observed 1991-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.227
ep 0.102
sin(ip) 0.090
Value Standard error
G 0.150
H 17.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2271 0.1019 0.0899 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot