2001 SJ304

2001SJ304, 2007 EA175, 2007EA175, d0598, K01SU4J, K07EH5A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SJ304 (390598)
a 2.29123
e 0.11557
i / sin(i) 6.8999 / 0.12014
q 2.02644
Q 2.55602
ω 289.0166
Node 359.4971
m 185.3762
n 0.2842
Epoch 2460200.5
nobs 227
nopp 12
Years observed 2001-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.292
ep 0.091
sin(ip) 0.120
Value Standard error
G 0.150
H 17.200
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2920 0.0908 0.1202 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot