2001 SJ217

2001SJ217, 2008 RV140, 2008RV140, K01SL7J, K08RE0V, Z0623

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SJ217 (350623)
a 2.28136
e 0.11751
i / sin(i) 6.2187 / 0.10832
q 2.01327
Q 2.54945
ω 46.4508
Node 5.6491
m 95.7793
n 0.2860
Epoch 2460200.5
nobs 180
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.281
ep 0.113
sin(ip) 0.104
Value Standard error
G 0.150
H 17.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2814 0.1132 0.1038 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot