2001 SF142

2001SF142, 2001 UY222, 2001UY222, K01SE2F, K01UM2Y, L9572

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 SF142 (219572)
a 2.53388
e 0.20117
i / sin(i) 3.5737 / 0.06233
q 2.02413
Q 3.04364
ω 203.4471
Node 251.1646
m 90.9294
n 0.2444
Epoch 2460200.5
nobs 765
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.535
ep 0.209
sin(ip) 0.083
Value Standard error
G 0.150
H 16.260
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5354 0.2086 0.0830 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.26 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot