2001 RU110

2001RU110, 2000 EM123, 2000EM123, B9287, K00EC3M, K01RB0U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 RU110 (119287)
a 2.37596
e 0.17135
i / sin(i) 5.3746 / 0.09367
q 1.96884
Q 2.78308
ω 209.9707
Node 10.4237
m 112.8935
n 0.2691
Epoch 2460200.5
nobs 712
nopp 17
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.376
ep 0.199
sin(ip) 0.092
Value Standard error
G 0.150
H 16.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3761 0.1992 0.0920 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot