2001 RG153

2001RG153, 2001 UJ197, 2001UJ197, D9957, K01RF3G, K01UJ7J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 RG153 (139957)
a 2.53030
e 0.10374
i / sin(i) 6.3761 / 0.11105
q 2.26782
Q 2.79278
ω 355.3125
Node 83.7546
m 100.5267
n 0.2449
Epoch 2460200.5
nobs 1125
nopp 15
Years observed 2001-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.531
ep 0.097
sin(ip) 0.093
Value Standard error
G 0.150
H 15.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5307 0.0967 0.0933 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot