2001 QW230

2001QW230, 2000 EO122, 2000EO122, K00EC2O, K01QN0W, Q7264

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 QW230 (267264)
a 1.94817
e 0.10931
i / sin(i) 26.7541 / 0.45016
q 1.73521
Q 2.16113
ω 307.3281
Node 169.2642
m 268.1155
n 0.3625
Epoch 2460200.5
nobs 936
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.63
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 1.948
ep 0.118
sin(ip) 0.425
Value Standard error
G 0.150
H 17.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
1.9480 0.1178 0.4250 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot